تقویم همایش های آیلتس تهران

در جدول زیر می توانید تاریخ همایش ها را ببینید و در همایش مد نظر خود ثبت نام نمایید. هزینه دریافتی همایش به موسسات خیریه پرداخت میشود.