موسسه رهام کرج

کرج - موسسه رهام

موسسه رهام یکی از قدیمیترین موسسات زبان در شهر کرج می‌باشد. این موسسه محل برگزاری آزمون‌های اصلی آیلتس تهران است.

وبسایت

www.ieltskaraj.com

شیراز - موسسه صدر

از سال ۱۴۰۰ موسسه آیلتس تهران با همکاری موسسه صدر شیراز، اقدام به برگزاری آزمون اصلی در استان فارس می‌نماید. آزمون‌های ماک کامپیوتری نیز در محل این موسسه برگزار می‌شود.

همچنین آزمون‌های ماک کتبی موسسه آیلتس تهران نیز در هتل همای شیراز برگزار می‌شود.