Exam Cancelation | آیلتس تهران


درخواست لغو آزمون اصلی

شما می توانید آزمون اصلی خود را با در نظر گرفتن نکات زیر لغو کنید:

  1. توجه کنید که لغو آزمون کامپیوتری به فاصله ۲۱ روز مانده به آزمون امکان پذیر می‌باشد.
  2. پس از در خواست لغو، اطلاعات شما توسط سیستم بررسی و در صورت صحت اطلاعات ثبت شده مبلغ آزمون با کسر هزینه لغو آن (معادل ۲۲،۲۵۰،۰۰۰ ریال) حداکثر تا ۷ روز کاری به حساب شما برگشت داده خواهد شد.
  3. شماره سفارش در ایمیل تاییدیه ثبت نام ارسال شده است.