mock-cancellation | آیلتس تهران


درخواست لغو آزمون ماک

شما می توانید آزمون ماک خود را با در نظر گرفتن نکات زیر لغو کنید:

  1. توجه کنید که امکان لغو آزمون ماک تنها تا 10 روز پیش از آزمون امکان پذیر می‌باشد.
  2. تنها آزمون‌های کامپیوتری را می‌توانید از این طریق لغو کنید.
  3. پس از در خواست لغو، اطلاعات شما توسط سیستم بررسی و در صورت صحت اطلاعات ثبت شده  مبلغ آزمون شما حداکثر تا 7 روز به حساب شما برگشت داده خواهد شد.
  4. شماره سفارش در ایمیل تاییدیه ثبت نام ارسال شده است.