تقویم همایش های آیلتس تهران

در جدول زیر می توانید تاریخ همایش ها را ببینید و در همایش مد نظر خود ثبت نام نمایید. هزینه دریافتی همایش به موسسات خیریه ای که برای دانشجویان داخل کشور تسهیلات و یا کمک هزینه تحصیلی فراهم میکنند پرداخت میشود.