فرم ارسال کارنامه آیلتس

لطفا در صورتی فرم زیر را ارسال نمایید که کارنامه اصلی آیلتس شما توسط آیلتس تهران در ظرف دو سال گذشته صادر شده باشد.

Title:

Date of Birth:

Sex:MF
ID Type: PassportNational ID Card
ID Document Number :
Most Recent Test Details:

Center Number :
Candidate Number:
Date:


Center Name :
Please give details below of where you would like your results sent to :

a.

Name of Person/Department :
Name of College/University/Institution :
Address and phone number:

b.

Name of Person/Department :
Name of College/University/Institution :
Address and phone number:

Bank Receipt Number : (Last 6 digits number)
Bank Receipt Date :

Total amount remitted for TRF(s) plus courier charges/post :

Postal method : TPG
* For prices please check this page

I certify that the information on this form is complete and accurate to the best of my knowledge and authorize the IELTS Test Partners to forward a copy of my TRF to the department/s or institution/s listed above.