آیلتس تهران » امتحان مصاحبه

BE PREPARED FOR YOUR TEST.  TAKE A LOOK AT THE SUPPORT MATERIALS BELOW

IELTS TIPS VIDEO

IELTS PREPARATION PACK

FREE PRACTICE TESTS

AND RESERVE YOUR TEST NOW TO RECEIVE AN INVITATION TO THE

FREE IELTS MASTERCLASS WEBINARS COMING SOON


آزمون مصاحبه  در فاصله زمانی یک هفته قبل از امتحان کتبی انجام میشود (در بعضی مواقع احتمال برگزاری آزمون بعد از امتحان کتبی نیز میباشد)

مدت زمان این آزمون ۱۱ الی ۱۴ دقیقه میباشد.

این امتحان توسط ممتحن مورد تایید به صورت حضوری انجام گرفته و ضبط میگردد.

به منظور تکمیل مراحل ثبت نام, هنگام مراجعه برای آزمون مصاحبه, از هر متقاضی عکس انداخته میشود.

 به فاصله ۱۰ الی ۱۲ روز قبل از امتحان کتبی, ایمیلی مبنی بر جزییات آزمون شفاهی دریافت خواهید کرد. همچنین بعد از دریافت ایمیل یاد شده, داوطلبان می توانند با مراجعه به قسمت پنجم فرم ثبت نام خود(Booking Summary) ازجزییات آزمون مصاحبه خود آگاهی پیدا کنند.  

لطفا" توجه داشته باشید که هیچ گونه تغییری در زمان امتحان مصاحبه امکان پذیر نمیباشد. و داوطلبانی که در تاریخ معین شده حضور نداشته باشند برای آنها وقت مجدد در نظر گرفته نخواهد شد. از متقاضیان عزیز تقاضا می شود۱۰دقیقه قبل از شروع امتحان در محل امتحان حضور داشته باشند.

همراه داشتن پاسپورت در روز امتحان مصاحبه الزامی میباشد, در غیر این صورت از شرکت در امتحان منع خواهید شد.

آدرس محل آزمون مصاحبه:

تهران, خیابان ولیعصر, ضلع جنوب غربی پل پارک وی, جنب بانک ملی ( شعبه امانیه) , پلاک 2690,‌طبقه سوم

Office_Map

Please read the IELTS Information for Candidates and the IELTS Notice to Candidates before test day