گاهی در شبکه های اجتماعی یا به صورت شفاهی برخی از داوطلبان آیلتس این نکته را مطرح میکنند که مراکز برگزاری آزمون آیلتس، بین شاگران خود و متقاضیان عادی تبعیض قائل می‌شوند. در این بلاگ ما سعی داریم که این مسئله را تحلیل و بررسی کنیم.

حال  این نکته را از سه جهت بررسی و در انتها نتیجه‌گیری خواهیم کرد:

اساتید دوره های آیلتس و نظارت بر آزمون

بر اساس قوانین آیلتس، هیچ کدام از ممتحنین (Examiner) اجازه تدریس در دوره‌های آموزشی آیلتس در موسسات برگزاری آزمون آیلتس را ندارند. در نتیجه معلم و مربی زبان داوطلب بهیچوجه نمیتواند که اگزمینر همان شخص باشد چرا که چنین چیزی غیرقانونی است و در صورت گزارش به IDP اگزمینر در معرض از دست دادن گواهینامه خود قرار خواهد گرفت.

مرور مجدد نمره افراد

برای جلوگیری از تخلفهای احتمالی و بر طبق قوانین IDP تمامی بخش‌های آزمون به جز Speaking در خارج از ایران تصحیح  و نمره داده میشود. می‌شود. در صورت ثبت اعتراض به نمره Speaking نیز فایل صوتی آزمون به استرالیا ارسال و توسط اگزمینر دیگری بازنگری می‌شود تا IDP اطمینان حاصل کند که هیچ خطایی در نمره دهی به کاندیدا وجود نداشته است.

برای آگاهی بیشتر می‌توانید مطلب نظام نمره دهی آیلتس را مطالعه کنید.

اگزمینرها و مراکز برگزاری آزمون آیلتس

اگزمینرهای آیلتس اشخاص مستقلی هستند که برای فعالیت خود به صورت عمده با یک مرکز آیلتس کار میکنند. این اشخاص کارمند مراکز آزمون نیستند و به صورت مستقل فعالیت کرده و فقط برای برگزاری و تصحیح آزمونهای Speaking از مراکز آیلتس وجهی دریافت میکنند. از سوی دیگر مراکز برگزاری کنترلی بر روی نحوه و میزان نمره‌دهی اگزمینرها ندارند و در این زمینه هیچ اعمال نظری نمیتواند که انجام بپذیرد. چرا که همانطور که پیشتر اشاره کردیم، مراکز فقط مسئول برگزاری آزمون بوده و در صورت تخلف از سوی سازمان سنجش و IDP جریمه خواهند شد.

نتیجه گیری

در انتها و با توجه به مسائل عنوان شده به این نتیجه خواهیم رسید که مراکز به صورت سیستمیک نمیتوانند بین شاگردان مرکز با دیگر داوطلبان تبعیضی قائل شوند. این بدین معنا نیست که چنین کاری به صورت شخصی هیچگاه انجام نپذیرفته است بلکه به این معناست که عمومیت نداشته و نمیتواند داشته باشد. از طرف دیگر اگر داوطلبی با انتظار کمک برای نمره خود از مرکز آیلتس در کلاسهای مرکز آیلتس شرکت میکند، در عمل وقت و پول خود را هدر داده است.

خواهشمندم در زیر این بلاگ نظر خود را بنویسید.

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید