سلام

عصر همتون به خیر.

من که این هفته حسابی سرم شلوغ بود و کلی استرس داشتم ، شما بیاین برام بگین این روزها چیکار میکنین. با استرس امتحان کنار اومدین یا به حرف من رسیدین که آیلتس اصلا ترس نداره حتی میتونه خیلی شیرین و جذاب باشه.

خب من بعد از اینکه همه کارهام و انجام دادم و خیالم راحت شد نشستم اینجا و دارم برای شما پست آپدیت میکنم و یک لیوان قهوه ی دلچسب هم چاشنی این پست شیرین میکنم. طبق قولی که داده بودم این هفته میخوام چند تا از کلمات کلیدی و کاربردی در مهارت رایتینگ و براتون توضیح بدم که درواقع بهش میگن لغات ربط یا connective word میگن.

قبلا هم بارها و بارها تاکید کرده بودم که در رایتینگ یکی از مهمترین اصول  رعایت پیوستگی است ، شما با این کلمات میتونین متن ها و موضوعاتی که به آن اشاره میکنید را به هم ربط داده و اینجوری متن شما شکل  منسجمی  پیدامیکند.  این انسجام باعث می شود که نوشته شما سیری منطقی داشته باشد و انتقال منظور به خواننده بسیار بسیار راحتتر است .

 
Addition

 • In addition
 • and similarly
 • likewise as well as
 • besides further more
 • also moreover
 • and then too
 • not only … but also
 • besides

Sequence

 • first(ly)
 • initially
 • second(ly) etc.
 • to begin with then
 • next
 • earlier/later
 • after this/that
 • following this/that

Consequence

 • as a result
 • thus
 • so
 • therefore
 • consequently
 • it follows that
 • thereby
 • eventually
 • then
 • in that case

Contrast

 • however
 • on the other hand
 • despite
 • in spite of
 • though
 • although
 • but
 • on the contrary
 • otherwise
 • yet instead of
 • rather
 • whereas
 • nonetheless
 • even though
 • compared with
 • in contrast

 

خب نظرتون راجع به این پست چی بود؟ با من از طریق کامنتها در ارتباط باشین .

مرسی

ملودی

منبع این پست :
https://www.ielts-blog.com/ielts-preparation-tips/writing-tips/ielts-writing-connective-words-part1/

دیدگاهتان را بنویسید